ABILITARE

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat, în conformitate cu Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare.

Atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat se acordă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea preşedintelui Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certifcatelor Universitare (CNATDCU) înaintate după susţinerea publică şi acceptarea tezei de abilitare elaborate de candidat. Pot susţine teza de abilitare numai persoanele care deţin titlul de doctor în ştiinţă şi care îndeplinesc standardele minimale, necesare şi obligatorii, adoptate prin ordine de ministru.

Școala Doctorală de Teatru și Film organizează susținerea tezei de abilitare în domeniile Teatru și artele spectacolului și Cinematografie și media.

Componența dosarului de abilitare

 

Comentariile sunt închise.