Anca Măniuțiu

Prof. univ. dr. habil.
Anca Măniuțiu

::: publicații :::

E-mail: anca.maniutiu@yahoo.com

Anca Măniuţiu este eseist, critic de teatru și traducător, profesor universitar abilitat la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Predă cursurile de Poetici regizorale, Spectacologie contemporană (nivel licență) şi Imaginea în teatru și film (nivel master). Din 2011, este profesor invitat la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), unde predă cursul Actul teatral ca act transgresiv (Tadeusz Kantor și Jerzy Grotowski). În 2006, a fost profesor invitat la Institut d’Etudes Théâtrales, Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, unde a predat un curs la nivel master. În 2008, a cîştigat o bursă post-doctorală Senior Fulbright de predare-cercetare la University of South Carolina, Columbia, S.U.A.

Publicații: a publicat cinci cărți la editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj: o trilogie critică dedicată teatrului dramaturgului belgian Michel de Ghelderode (Carnavalul şi ciuma. Poetici teatrale în oglindă, 2003 – studiu comparativ al dramaturgiei lui Michel de Ghelderode şi al poeticii lui Antonin Artaud –, Michel de Ghelderode în căutarea unui teatru teatral, 2004, analiză a teatrului ghelderodian din perspectiva afinităţilor sale cu esteticile avangardelor istorice şi cu practicile scenice novatoare din anii 20 şi 30 ai secolului trecut şi Spectacolul morţii în teatrul lui Michel de Ghelderode, 2007). În 2012, publică volumul Avangardă și carnavalesc, iar în 2015 îi apare primul volum al cursului de Poetici regizorale. A publicat în diverse reviste de cultură din ţară eseuri critice despre Michel de Ghelderode, Jean Giraudoux, Eugène Ionesco, Antonin Artaud, Samuel Beckett, Meyerhold, Gombrowicz, Kantor ș.a.m.d. Fundamentul metodologic comun volumelor și eseurilor publicate este abordarea comparatistă și interdisciplinaritatea (abordarea din perspectiva studiilor teatrale și a teoriei și practicii teatrului, pe de o parte, și, pe de altă parte, din perspectivă hermeneutică, de exegeză literară).

Traduceri: a publicat treisprezece volume ale căror autori sunt printre alţii, Adolfo Bioy Casares, Samuel Beckett, Emmanuel Lévinas, Georges Banu, Michel de Ghelderode, Peter Brook, Lorand Gaspar, Robert Cohen şi Olivier Apert. A semnat traducerea, adaptarea pentru scenă sau scenariul mai multor spectacole montate.

Premii: În 2003, a primit Premiul Uniunii Scriitorilor – filiala Cluj, pentru volumul Carnavalul și Ciuma, iar pentru traducerea şi ediţia critică a volumului Samuel Beckett, Teatru (Bucureşti, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”/Editura Cheiron, 2007), a primit, în 2008, Premiul Cartea anului: Teatru, acordat de Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj. A obținut în două rînduri Premiul Universităţii „Babeş-Bolyai”: pentru Contribuție la dezvoltarea UBB (2007) și pentru Reprezentativitate (2009). În 2014, i se acordă Premiul pentru incursiuni în cultura universală, pentru volumul Avangardă și carnavalesc, din partea Bibliotecii Județene Octavian Goga, în cadrul Anului Editorial Clujean, edițiile a VII-a și a VIII-a, festivitate de premiere a celor mai bune publicații tipărite în județul Cluj. În 2016, la ediția a XXIV-a a Galei Premiilor UNITER, Senatul UNITER i-a acordat Premiul pentru întreaga activitate, la categoria critică de teatru și teorie teatrală.


Arii și teme de cercetare doctorală

  • Hermeneutica diverselor poetici scenice și dramaturgice contemporane. Analiza acestora din perspectiva conceptelor de metisaj, reciclare, carnavalesc, grotesc.
  • Practici scenice și dramaturgice transgresive, iconoclaste, în modernitate și postmodernitate.
  • Avatarurile imaginii teatrale și impactul noilor medii și a culturii filmice asupra acesteia.
  • Evoluția artei actorului în perspectivă diacronică.
  • Shakespeare ca antimodel al avangardelor istorice europene (futurism, dadaism, suprarealism) Revizitarea/rescrierea parodică, iconoclastă.

Comentariile sunt închise.