Ioan Pop Curseu

Conf. univ. dr. Ioan Pop-Curșeu

E-mail: ioan.pcurseu@ubbcluj.ro

Interese de cercetare:

Estetică, teoria filmului, filmul de groază, antropologie vizuală şi antropologie culturală, literatura şi cultura secolului XIX.

Ioan Pop-Curşeu (n. 4.02.1978, Ocna-Mureş) este Conf. Dr. la Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB. Şi-a susţinut prima teză de doctorat la Universitatea din Geneva în 2007 (De l’homme hyperbolique au texte impossible: théâtralité, theatre(s), ébauches de pièces chez Baudelaire) şi a doua la Universitatea Babeş-Bolyai în 2011 (Magie şi vrăjitorie în cultura română). În 2015, şi-a susţinut teza de abilitare în domeniul Cinematografie şi Media, iar în 2016 a devenit membru în Academia Europaea, secţiunea: Film, Media and Visual Studies. Interesele sale de cercetare sunt estetica filmului, critica de artă şi teoria imaginii, arta şi cultura secolului XIX şi a modernităţii, dar şi aspectele antropologice ale magiei şi vrăjitoriei. A publicat mai multe cărţi: Nu ştie stânga ce face dreapta. Două eseuri despre şovăielile gândirii critice (2004), Baudelaire, la plural (2008), Vasile Bologa (1859-1944), studiu monografic (2010), Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalităţi (2013), Manual de estetică (2014). A publicat numeroase articole despre diverse teme.

::: Profil academia.edu :::


Arii şi teme de cercetare doctorală
Filmul de groază
-Filmul de groază: istorie şi estetică.
-Procese de vrăjitorie şi tortură în filmul de groază.
-Ocultism, satanism, magie, vrăjitorie în filmul de groază.

Reprezentări sociale şi reciclare culturală în filmul românesc
-Reprezentări ale familiei în filmul românesc (şi universal).
-Reprezentări ale ţăranilor în filmul românesc (documentar/ficţiune).
-Fenomenul de reciclare a culturii populare în filmul românesc ca mecanism de construire a
identităţii naţionale/ sociale.

Estetica filmului
-Natura imaginii cinematografice.
-Strategii ale reprezentării realiste/mecanisme ale iluziei cinematografice.
-Cromatica cinematografică (istorie, tehnologii, estetică).


PUBLICAȚII (selectiv)

::: lista completă :::

Teze de doctorat  / teză de abilitare

Teză de abilitare cu titlul À la recherche des interférences entre littérature, anthropologie culturelle et cinéma, Universitatea Babeş-Bolyai. Susţinere publică în data de 24 ianuarie 2015.

Teză de doctorat Magie şi vrăjitorie în cultura română, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, 575 p. Coordonator: Prof. Dr. Ion Şeuleanu. Susţinere publică în data de 28.09.2011. Calificativ „foarte bine”, menţiune maximă „summa cum laudae”.

Teză de doctorat De l’homme hyperbolique au texte impossible: théâtralité, théâtre(s), ébauches de pièces chez Baudelaire, Universitatea din Geneva, Facultatea de Litere, Decembrie 2007, 628 p. Coordonator: Prof. Dr. Patrizia Lombardo. Menţiune maximă: „très honorable à l’unanimité avec félicitations”. Text disponibil on-line pe site-ul Universităţii din Geneva: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12051 (2767 downloads 2010-2016).

Cărţi personale la edituri recunoscute de CNCS

Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalităţi, Iaşi, Polirom/Cartea românească, 2013, 512 p.

Vasile Bologa (1859-1944), studiu monografic. Contribuţii la o istorie a intelectualităţii ardelene, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, col. „Logos şi Symbol”, seria „Ethnos”, 2010, 175 p.

Baudelaire, la plural, Piteşti-Bucureşti, Editura Paralela 45, colecţia „Deschideri”, 2008, 235 p.

Cărţi la edituri nerecunoscute de CNCS

Ocoliş, o gură de aer tare din Munţii Apuseni. Ghid turistic, Cluj-Napoca, Tact, 2015, 150 p. (text şi fotografii Ştefana şi Ioan Pop-Curşeu).

Manuale ca unic autor la edituri recunoscute de CNCS

Manual de estetică (pentru disciplinele Estetica filmului, Estetica teatrului, Estetică şi cultură vizuală), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014, 206 p.

Articole/studii publicate în reviste ştiinţifice indexate ISI

Social Representations of Religion in the Two Săpânţa Cemeteries, in Revista de Etnografie şi Folclor / Journal of Ethnography and Folklore, New Series, 1-2/2015, pp. 131-149.

The Gypsy-Witch: Social-Cultural Representations, Fascination and Fears, in Revista de Etnografie şi Folclor / Journal of Ethnography and Folklore, New Series, 1-2/2014, pp. 23-45.

Représentations sociales, peurs et règlements de conflits: les Roumains dans les chasses aux sorcières de Transylvanie (XVIe-XVIIIe siècles), in Transylvanian Review, vol. XXI, suppl. nr. 4, 2012, pp. 85-103.

Alive After Death: an Exploratory Cultural Artifact Analysis of the Merry Cemetery of Săpânţa, in Journal of Community and Applied Social Psychology, 21/2011 [publicat on-line în 20.02.2011, pe suport de hârtie în septembrie 2011], pp. 371-387, co-autor al Prof. Dr. Petru L. Curşeu. Factor de impact 0,861.

Le Meurtre de l’enfant dans les rituels de sorcellerie: commentaires sur un stéréotype culturel, in Revista de Etnografie şi Folclor / Journal of Ethnography and Folklore, New Series, 1-2/2011, pp. 19-32.

Baudelaire et la naissance du baudelairisme, in Critique, nr. 751, decembrie 2009, Paris, Éditions de Minuit, pp. 1099-1107, ISSN 0011-1600, ISBN 978.2.7073.2110.7.

 

 

Comentariile sunt închise.