Laura Pavel

Prof. univ. dr. Laura Pavel

E-mail: laura.pavel@ubbcluj.ro

Interese de cercetare:
Antropologie şi estetică teatrală, Studii culturale şi teoria artei, Estetică şi teorie critică, Performativitate, vizualitate, literaritate – dialogul inter-arte

LAURA PAVEL este eseist, critic literar şi teatral, profesor la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Televiziune,  Universitatea „Babeș-Bolyai”, unde predă Istoria teatrului universal, Antropologie teatrală (la nivel licenţă),  Studii culturale în film şi arte performative/Cultural Studies in Film and Performing Arts (Rescrierea canonului shakespearian în teatru şi film) şi Teoria performance-ului/Performance Theory (la nivel masterat), precum şi Metodologia cercetării teatrale (în cadrul Şcolii doctorale de Teatru şi Film). A făcut parte din gruparea revistei Echinox. Coordonează numere tematice ale revistelor Ekphrasis şi Dacoromania Litteraria, este associate editor al Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, membru al Centrului de Cercetări Literare şi Enciclopedice şi al Centrului de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media „Vlad Mugur”. Domeniile predilecte de cercetare sunt: teoria artelor performative, estetica, analiza culturală. Începând cu 2014, este Director al Şcolii doctorale de Teatru şi Film a UBB.

Dintre volume publicate: Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban (1997, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2004); Ionesco. Anti-lumea unui sceptic (2002); Ficțiune și teatralitate (2003); Dumitru Țepeneag și canonul literaturii alternative (2007); Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Champaign & Dublin & London, Dalkey Archive Press (2011); Teatru și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, ediţie bilingvă (2012). Este coautor al mai multor volume colective: Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. I-IV (1998-2003, ediţie definitivă 2007); Spiritul critic la Cercul Literar de la Sibiu (2009); Poetica dell’immaginario. Imago, vol. 2, a cura di Gisèle Vanhese (2010); Multiculturalismo e multilinguismo. Multiculturalisme et multilinguisme, a cura di Gisèle Vanhese (2011); Dicţionarul cronologic al romanului românesc (2011). A obţinut Premiul pentru debut editorial (secţiunea eseu) la Salonul Naţional de Carte (1997); Premiul „Henri Jacquier” al Centrului Cultural Francez din Cluj (2002); Premiul pentru cercetare de excelenţă al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (2003); Premiul Cartea anului, la secţiunea Critică şi istorie literară, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj (2007); Premiul pentru cercetare ştiinţifică de excelenţă acordat de Universitatea „Babeş-Bolyai” (2011). Ȋn 2016, îi apare în Italia, la prestigioasa editură Aracne Editrice, cartea Ionesco. L’Anti-mondo di uno scettico, traducere în limba italiană de Maria Luisa Lombardo.


Arii și teme de cercetare doctorală

  • Rescrierea intertextuală a canonului teatral
  • Reprezentări identitare, mize antropologice şi interculturale ale fenomenului performance
  • Ficţional, virtual, performativ – experienţă estetică şi imaginar utopic/distopic în era multimedia
  • Performativitate, vizualitate, literaritate – dialogul perspectivelor estetice şi analiza culturală interdisciplinară
  • Teatrul interiorităţii: de la drama de conştiinţă la un performance al vieţii private
  • Identitatea histrionică: între autobiografic şi ficţional

 

 

Comentariile sunt închise.