Program de pregătire antreprenorială pentru doctoranzi

În cadrul proiectului POCU: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii, Universitatea Babeș-Bolyai oferă unui număr de șapte doctoranzi ai Școlii Doctorale de Teatru și Film, înmatriculați în anii 2017 și 2018, posibilitatea de a participa la un program de învățare antreprenorială (cu componente teoretice și practice) și la un program de consiliere profesională însoțite, timp de 12 luni, de o bursă lunară în valoare de 1500 de lei.

Programul presupune participarea la cursuri de formare de competențe antreprenoriale (30 de ore pe lună, repartizate în câte două weekenduri din fiecare lună, timp de șase luni), precum și la un stagiu practic (30 de ore lunar, în fiecare dintre cele șase luni). Prezența fizică a doctorandului la toate activitățile proiectului (desfășurate în Cluj-Napoca) este obligatorie, în cazul absențelor nemotivate (medical sau prin participarea la o mobilitate de cercetare) doctorandul fiind obligat să restituie bursa primită.

La finalul celor 12 luni, doctoranzii vor trebui să prezinte în fața unei comisii de specialitate un articol științific, un plan de afaceri și un plan de carieră  sau de sustenabilitate în cercetare. De asemenea, doctoranzii participanți se angajează să obțină titlul de doctor în cel mult trei ani de la finalizarea implementării proiectului (până în 22 mai 2025).

Selecția doctoranzilor participanți în proiect va fi una competitivă, constând în două probe: un raport de autoevaluare a activității științifice (cu o pondere de 40%) și un interviu pe baza planului de valorificare a rezultatelor cercetării prin aplicații in mediul socio-economic (schiță de idee de afaceri sau schiță de aplicabilitate a cercetării într-un anumit domeniu industrial/mediul social) (cu o pondere de 60% în punctajul final).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul Școlii Doctorale de Teatru și Film (mihai.pedestru@ubbcluj.ro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *