REGULAMENTE

  • Ghid privind pregătirea susținerii publice a tezelor de doctorat :::PDF:::
  • REGULAMENTUL UNIVERSITĂȚII BABEŞ-BOLYAI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ::: PDF :::
  • Regulamentul Școlii Doctorale de Teatru și Film :::PDF:::
  • Standarde generale CNATDCU pentru susținerea tezei de doctorat ::: PDF :::
  • Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în cadrul școlii doctorale de teatru și film în condițiile suspendării activităților didactice față în față :::PDF:::
  • Ghid de redactare a tezelor de doctorat :::PDF:::
  • Procedura operațională privind pregătirea susținerii publice a tezelor de doctorat pe durata stării de urgență sau alertă :::PDF:::

Comentariile sunt închise.