Selecție Postdoctorat 2021

Universitatea Babeș-Bolyai oferă 3 oportunități de stagiu postdoctoral în cadrul școlii doctorale de Teatru și Film, prin colaborare cu Institutul STAR-UBB, sub coordonarea CSUD și a Consiliului Cercetării Științifice.

Cercetătorii postdoctorali își derulează activitatea de cercetare avansată sub coordonarea unui Mentor, ales dintre membrii Școlii Doctorale de Teatru și Film. Cercetătorul postdoctoral trebuie să aloce un timp semnificativ programului postdoctoral, să se implice în activitatea de cercetare științifică derulată în cadrul școlii doctorale și să contribuie la atingerea obiectivelor acestei activități. Mentorul asigură coordonarea științifică a cercetătorului postdoctoral, facilitează accesul la infrastructura de cercetare avansată existentă, se asigură că activitățile derulate sunt în acord cu planul inițial, monitorizează respectarea practicilor/standardelor internaționale de cercetare specifice în universitățile de tip world-class.

Selecția în programele postdoctorale de cercetare avansată se face prin concurs, în baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral și aprobat de școala doctorală. După înmatriculare, semnarea contractului și luarea în evidență de către OMTTC, persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctoral pe perioada desfășurării programului și beneficiază de afiliere instituțională și de acces la întreaga infrastructură de cercetare a Școlii Doctorale de Teatru și Film.

Criterii de eligibilitate:

 • Candidatul trebuie să dețină titlul de doctor;
 • Titlul de doctor trebuie să fi fost obținut cu cel mult cinci ani înainte de data selecției (1 februarie 2021);
 • Mentorul ales trebuie să fie conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film.

Pentru înscriere, candidații vor depune la referenții Facultății de Teatru și Film (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, Sala 4) un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere (formular tip);
 • Act de identitate (copie);
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma de licență (copie);
 • Diploma de master (sau echivalentă) și suplimentul la diploma de master (copie);
 • Diploma de doctor (copie) și originalul pentru conformare cu originalul;
 • Curriculum vitae în format Europass;
 • Lista completă a publicațiilor și realizărilor științifice ale candidatului;
 • Planul individual de cercetare avansată (formular tip);
 • Acordul mentorului ales (formular tip).

Etapele concursului de selecție:

 1. 25-27 ianuarie 2021: Depunerea dosarelor;
 2. 28-29 ianuarie 2021: Verificarea eligibilității;
 3. 29 ianuarie 2021: Afișarea listei candidaților eligibili;
 4. 1 februarie 2021: Interviu;
 5. 1 februarie 2021: Afișarea rezultatelor;
 6. 2 februarie 2021: Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

Criterii de selecție:

 • Evaluarea, prin interviu, a Planului individual de cercetare avansată, cu o pondere de 50% din nota finală.
 • Evaluarea, pe baza CV-ului și a listei publicațiilor, a performanței științifice a candidatului, cu o pondere de 50% din nota finală.

Notă: Pentru domeniul „Teatru și Artele spectacolului”, domeniul de specializare inteligentă este „Sănătate”. Pentru domeniul „Cinematografie și Media”, domeniul de specializare inteligentă este „Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate”.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul Școlii Doctorale de Teatru și Film (mihai.pedestru@ubbcluj.ro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *