STAGIU POSTDOCTORAL / BURSE POCU, 2019-2021

Universitatea Babeș-Bolyai oferă 5 oportunități de stagiu postdoctoral în cadrul școlii doctorale de Teatru și Film, prin colaborare cu Institutul STAR-UBB, sub coordonarea CSUD și a Consiliului Cercetării Științifice. Programul oferă acces la un curs de învățare antreprenorială  și la un program de consiliere profesională, pe o perioadă de 12 luni.

În urma unei selecții ulterioare, stagiul poate fi finanțat printr-o bursă POCU în valoare de 2500 de lei/lunar. Programul presupune participarea la cursuri de formare de competențe antreprenoriale, precum și la un stagiu practic (60 de ore lunar, în fiecare dintre cele șase luni). Prezența fizică a doctorandului la toate activitățile proiectului (desfășurate în Cluj-Napoca) este obligatorie, în cazul absențelor nemotivate postdoctorandul fiind obligat să restituie bursa primită.

Cercetătorii postdoctorali își derulează activitatea de cercetare avansată sub coordonarea unui Mentor, ales dintre membrii Școlii Doctorale de Teatru și Film. Cercetătorul postdoctoral trebuie să aloce un timp semnificativ programului postdoctoral, să se implice în activitatea de cercetare științifică derulată în cadrul școlii doctorale și să contribuie la atingerea obiectivelor acestei activități. Mentorul asigură coordonarea științifică a cercetătorului postdoctoral, facilitează accesul la infrastructura de cercetare avansată existentă, se asigură că activitățile derulate sunt în acord cu planul inițial, monitorizează respectarea practicilor/standardelor internaționale de cercetare specifice în universitățile de tip world-class.

Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată se face prin concurs, în baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral și aprobat de școala doctorală. După înmatriculare, semnarea contractului și luarea în evidență de către OMTTC, persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctoral pe perioada desfășurării programului și beneficiază de afiliere instituțională și de acces la întreaga infrastructură de cercetare a Școlii Doctorale de Teatru și Film.

 Criterii de eligibilitate:

 • Înmatricularea ca cercetător postdoctoral în cadrul Facultății de Teatru și Film;
 • Obținerea titlului de doctor cu cel mult cinci ani înainte de data selecției;
 • Existența unui plan de cercetare pe 24 de luni avizat de un Mentor;

Livrabile:

 • La finalul perioadei celor 12 luni, publicarea unui articol științific indexat WoS (Clarivate), Erih+ sau Scopus;
 • Un raport sintetic de cercetare;

Documente dosar de înscriere:

 • Fișă de înscriere (formular tip, Anexa 1)
 • Planul individual de cercetare avansată (formular tip, Anexa 2)
 • Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații
 • Copii documente studii: Diploma de licență, master sau echivalentă a acesteia;
 • Diplomă de doctor – copie si original pentru conformitate;
 • Copie CI

Dosarele pot fi depuse în perioada 15.07.2019 – 22.07.2019, între orele 10 și 14, la Secretariatul Școlii Doctorale de Teatru și Film (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, sala 12). Selecția este programată în data de 24.07.2019, ora 10.00 (Facultatea de Teatru și Film, sala 4).

Ulterior înmatriculării ca postdoctorand, selecția cercetătorilor postdoctorali în vederea acordării unei burse de 2500 lei/lunar/12 luni va fi una competitivă, constând în două probe:

 • un raport de autoevaluarea activității științifice (40% din punctajul final).
 • un interviupe baza planului de valorificare a rezultatelor cercetării prin aplicații in mediul socio-economic (schiță de aplicabilitate a cercetării într-un anumit domeniu industrial/mediul social) (60% din punctajul final).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul Școlii Doctorale de Teatru și Film (mihai.pedestru@ubbcluj.ro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *