Tematici admitere 2018

Prof. univ. dr. Mihai Măniuțiu

Arii tematice de cercetare:

 • Metamorfozele și capcanele convenției teatrale.
 • Memorie și inovație în teatrul contemporan
 • Relația spațiu-timp în regia modernă
 • Adaptare versus scenariu dramatic în proiectul regizoral
 • Despre metafora teatrală

Bibliografie:

 1. BANU, George, Ultimul sfert de secol teatral. O panoramă subiectivă. Piteşti, Bucureşti, Paralela 45, 2003.
 2. BROOK, Peter, Entre deux silences,  Actes Sud-Papier, 2009.
 3. ***** Brûler les planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, Saint-Jean-de-Védas, L’Entretemps éditions, 2001.
 4. CORVIN, Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, 2 vol., Paris, Larousse, 2003.
 5. DEL BONO, Pippo, Teatrul meu. Volum conceput şi realizat de Myriam Bloedé şi Claudia Palazzolo. Cuvînt înainte de George Banu, Ediţie îngrijită, adăugită şi traducere de Andreea Dumitru, Bucureşti, Fundaţia culturală „Camil Petrescu”, Revista „Teatrul azi” – supliment, 2009.
 6. LISTA, Giovanni, La scéne moderne. Encyclopédie mondiale des arts du spectacle, Actes Sud, 1997.
 7. MĂNIUȚIU, Mihai, Despre mască și iluzie. București, Humanitas, 2007.
 8. MĂNIUȚIU, Mihai, Cercul de aur (eseuri shakespeariene), București, Fundația Culturală Camil Petrescu, 2003. Ediții precedente : 1989, Meridiane.  În 2008, reluat sub titlul Cursa de șoareci, Casa Cărții de Știință, Cluj.
 9. MĂNIUȚIU, Mihai, Redescoperirea actorului , București, Meridiane, 1985.
 10. MĂNIUȚIU, Mihai, Act şi mimare (eseu despre arta actorului), București, editura Meridiane, 1989.
 11. O’MAHONY, John, Aerial Views (despre Robert Lepage) in The Guardian, Sat. 23 June 2001, https://www.theguardian.com/education/2001/jun/23/arts.highereducation1
 12. PAVIS, Patrice, L’Analyse des spectacles, Paris, Nathan, 1996
 13. READ, Alan, Romeo Castellucci: The director on this earth. Contemporary European Theatre Directors. Ed. Maria M. Delgado & Dan Rebellato. London and New York: Routledge, 2010
 14. ROUBINE, Jean-Jacques, Introduction aux grandes théories du théâtre. Paris, Ed. Bordas, 1990.
 15. ROUBINE, Jean-Jacques, Théâtre et mise en scène 1880 – 1990. Paris, Presses Universitaires de France, 1980 («Littératures modernes»).
 16. TARKOVSKY, Andrei, Sculptând în timp. Traducere de Raluca Rădulescu, București, Nemira, 2015
 17. *****Thomas Ostermeier. Introduction et entretien par Sylvie Chalaye. Actes Sud-Papier, Conservatoire national superieur d’Art Dramatiaque, 2006.

Prof. univ. dr. Miruna Runcan

Arii tematice de cercetare:

 • Studii de receptare a spectacolului teatral și cinematografic
 • Teatrul românesc interbelic (studii monografice referitoare la regizori și scenografi)
 • Dramaturgia românească în perioada comunistă (studii tematice și de sinteză)
 • Teatrul românesc contemporan – 1960 – 1989; 1989 – 2010 (studii monografice referitoare la regizori și scenografi)
 • Evoluția discursului criticii de teatru românești
 • Noi direcții în scriitura teatrală
 • Studii comparative referitoare la evoluția spectacolului de teatru și film

Bibliografie:

 1. BANU, George (2011) Reformele teatrului în secolul reînnoirii, Bucureşti: Nemira
 2. BANU, George (2003) Ultimul sfert de secol teatral, Ploieşti: Paralela 45
 3. BELSEY, Catherine (2011) A future for Criticism, Malden, MA: Wiley-Blackwell
 4. BENNETT, Susan (1997/2003) Theatre Audience: A Theory of Production and Reception, London: Routledge
 5. BERGER, Maurice (1988) The Crisis of Criticism, NY: The New Press
 6. CARLSON, Marvin A. (1993) Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present, NY : Cornell University Press
 7. CARNEY, James D. (1994) A Historical Theory of Art Criticism, Chicago: University of Illinois Press
 8. DROMGOOLE, Nicholas (2010) The Role of the Critic, London : Oberon
 9. EAGLETON, Terry (1984) The Function of Criticism, London : Verso
 10. ELKINS, James (2003) What Happened to Art Criticism?, NY : Prickly Paradigm Press
 11. LAZA, Ioan (2014) Anatomia cenzurii comuniste. O perspectiva asupra revistei Familia – 1966 – 1977, Teza de doctorat, Universitatea din Oradea
 12. MALIŢA, Liviu (2006) Viaţa teatrală în şi după comunism, Cluj: EFES
 13. MALIŢA, Liviu (2016) Cenzura pe înţelesul cenzuraţilor / Liviu Maliţa, Cluj:Tracus Arte
 14. PAVEL, Laura  (2003) Ficţiune şi teatralitate [Fiction and Theatricality], Cluj: Limes
 15. PAVEL, Laura (2012) Teatru și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Cluj: Casa Cărții de Știință
 16. POPESCU,Marian (1997) Oglinda spartă, Bucuresti: UNITEXT
 17. POPESCU, Marian (2004) Scenele Teatrului Românesc 1945-2004. De la cenzură la libertate, Bucuresti: UNITEXT
 18. POPOVICI, Iulia; Malău, Ioana, eds. (2014) Noi practici în artele spectacolului din Europa de Est, București: Cartier
 19. POPOVICI, Iulia, ed. (2015) Sfârșitul regiei, începutul creației colective în teatru, Cluj: Editura Tact
 20. RADOSAVLJEVIC, Duška ed. (2016) Theatre Criticism – Changing Landscapes, London : Bloomsbury  Methuen
 21. RUNCAN, Miruna (2003) Teatralizarea și reteatralizarea în România – 1920 – 1960, Cluj, Eikon
 22. RUNCAN, Miruna (2011) Signore Misterioso. O anatomie a receptării, București : UNITEXT
 23. RUNCAN, Miruna (2015) Critica de teatru. Încotro?, Cluj: Presa Universitară Clujeană
 24. SECHEȘAN, Gheorghe (2006), Limbaje literare: jurnalism cultural, Timișoara: Editura Universității de Vest
 25. SZABO, Attila; Krakowska, Joanna (2011) Theatre After the Change – And What Was There Before the After? Budapest : Creativmedia
 26. VASILE, Cristian (2013) Literatura si artele in Romania comunista. 1948-1953, Bucureşti: Humanitas
 27. VASILE, Cristian; Tismaneanu, Vladimir (2013) Perfectul acrobat. Leonte Rautu, măştile raului, Bucuresti, Humanitas
 28. WILMER, S. (2008) National Theatres in a Changing Europe, London: Spring

Prof. univ. dr. habil. Laura Pavel

Arii tematice de cercetare:

 • Rescrierea intertextuală a canonului teatral
 • Reprezentări identitare, mize antropologice şi interculturale ale fenomenului performance
 • Ficţional, virtual, performativ – experienţă estetică şi imaginar utopic/distopic în era multimedia
 • Performativitate, vizualitate, literaritate – dialogul perspectivelor estetice şi analiza culturală interdisciplinară
 • Teatrul interiorităţii: de la drama de conştiinţă la un performance al vieţii private
 • Identitatea histrionică: între autobiografic şi ficţional

Bibliografie:

 1. AUSLANDER, Philip, From Acting to Performance, London & New York: Routledge, 2007.
 2. AUSLANDER, Philip, Liveness. Performance in a mediatized culture. Second edition, London & New York: Routledge, 2008.
 3. BAL, Mieke, Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide, Toronto: University of Toronto Press, 2002.
 4. BISHOP, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London:Verso, 2012.
 5. BOAL, Augusto, Jocuri pentru actori şi non-actori. Teatrul oprimaţilor în practică, trad. de Eugenia Anca Rotescu, Bucureşti: Fundaţia CONCEPT, 2005.
 6. CĂLINESCU, Matei, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism, trad. rom. Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu, Bucureşti: Univers, 1995.
 7. FÉRAL, Josete, „Foreword”. SubStance. A Review of Theory and Literary Criticism. Guest editor: Josete Féral. Issues 98 & 99, Vol. 31, Nos. 2 & 3, 2002.
 8. GOLDBERG, RoseLee, Performance Art. From Futurism to the Present, Thames&Hudson world of art, 2001.
 9. HAYLES, Katherine N., How We Become Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, Illinois: The University of Chicago Press, 1999.
 10. HUTCHEON, Linda, Politica postmodernismului, traducere de Mircea Deac, Bucureşti: Univers, 1997
 11. MITCHELL, W.J.T, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago & London: The University of Chicago Press, 2005.
 12. MORENO, Jacob Levy. Scrieri fundamentale. Despre psihodramă, metoda de grup şi spontaneitate, traducere din engleză de Ioana Maria Novac, Bucureşti: Ed. Trei, 2009.
 13. PAVEL, Laura, Teatru şi identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
 14. PAVEL, Laura, „Aesthetic Negotiations of Identity ‒ Between Embodied and Disembodied Performance”. Ekphrasis, volume 13, 2015, issue 1, 80-90.
 15. PAVEL, Laura, „The Fictional, the Autobiographical and the Aesthetic Self: Performing First Person Discourse”. Studia UBB Philologia, LXI, 1, 2016, 147-160.
 16. RUNCAN, Miruna, Signore Misterioso. O anatomie a spectatorului, București: UNITEXT,2011.
 17. SCHECHNER, Richard, Performance Studies. An Introduction, London and New York: Routledge, 2002.
 18. SCHECHNER, Richard, Performance. Introducere și teorie, trad. de Ioana Ieronim, București: UNITEXT, 2009.
 19. WUNENBURGER, Jean-Jacques, Utopia sau criza imaginarului, Cluj-Napoca: Dacia, 2001.

Prof. univ. dr. Marian Popescu

Arii tematice de cercetare:

 • Teatrul anatomic și Reprezentările corporale în cultura digitală
 • Vocea în spațiul public
 • Copie, Imitație și Plagiat în epoca internetului

Bibliografie:

 1. ALEXANDER, Jeffrey C., GIESEN, Bernhard, MAST, Jason L. (editors), 2006, Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, Cambridge: Cambridge University Press, 2006
 2. BISHOP, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Verso, 2012
 3. CHANSKY, Dorothy (Editor), White, Ann Folino (Editor), Food and Theatre on the World Stage, Routledge, 2015
 4. DEBORD, Guy, Societatea spectacolului, Bucureşti, Est, 2001
 5. ELSTER, Jon, Reason and Rationality, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2009
 6. GOFFMAN, Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Bucureşti, comunicare.ro, 2003 LACY, Suzanne, Leaving Art: Writings on Performance, Politics, and Publics, 1974–2007, Duke University Press Books, 2010
 7. SEARLE, John R., Realitatea ca proiect social, Iaşi, Polirom, 2000
 8. SHEPHERD, Simon, Theatre, Body and Pleasure , London/New York, Routledge, 2006

 


Prof. univ. dr. habil. Hatházi András

Arii tematice de cercetare:

 • A színészi jelenlét kérdésköre (Problematica prezenței actoricești)
 • Adott alkotási / Színészképzési módszertan tanulmányozása (Studii asupra unei metodologii de creație / pedagogii teatrale legate de arta actorului)
Bibliografie:
 1. OUSPENSKY, P. D. Egy ismeretlen tanítás töredékei, Püski-Új Ág, Budapest, 1995 (ford. HOLLÁN László, PÉTERFALVI Mihály, PÜSKI István és VÖRÖS Zsolt)
 2. CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008 (ford. Keresztes Attila)
 3. Gurdjieff beszél tanítványainak, Püski, Budapest, 2007, (ford. FARKAS István, FECSKÉS Judit, HOLLÁN László, MOLNÁR Irén, PÜSKI István)
 4. GURDJIEFF, G. I. A mindenségről és mindenről, avagy Belzebub elbeszélései unokájának. Az ember életének páratlan és objektív kritikája, Sophiris, Budapest, 1997 (ford. HOLLÁN László)
 5. NEUFELD, Gordon, dr. – MÁTÉ Gábor, dr A család ereje. Ragaszkodj a gyermekeidhez, Libri, Budapest, 2014 (ford. LEYRER Ginda)
 6. MÁTÉ Gábor, dr. A test lázadása. Ismerd meg a stresszbetegségeket, Libri, Budapest, 2011 (ford. BOGÁCSI Balázs)
 7. OUSPENSKY, P. D. A negyedik út, Lunarimpex, Fót-Budapest, 2006 (ford. DARÁNYI Mónika)
 8. MÁTÉ Gábor, dr. A sóvárgás démona. Ismerd meg a függőségeidet, Libri, Budapest, 2012 (ford. KELEMEN László)
 9. MÁTÉ Gábor, dr Szétszórt elmék. A figyelemhiány zavar új gyógymódja, Libri, Budapest, 2013 (ford. VÁRADI Péter)
 10. OUSPENSKY, P. D. Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája, Lunarimpex, Budapest, 2003 (ford. JÁNOSKA László)
 11. RINPOCHE, Sogyal The Tibetan Book of Living and Dying, http://aromansse.com/gateway/PDF/The-Tibetan-Book-of-Living-and-Dying.pdf
 12. MCGILCHRIST, Iain The Master and His Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World, Yale University Press, New Haven and London, 2010
 13. FELDENKREIS, Moshe Awareness Through Movement http://kenanaonline.com/files/0010/10946/Awareness%20Through%20Movement.pdf

Prof. univ. dr. habil. Miklós Bács

Arii tematice de cercetare:

 • Metode și strategii individuale de creație în arta actorului/perfomer-ului
 • Canalele de comunicare în artele spectacolului
 • Raportul dintre munca de creație și poziționarea pe axa tradițional/modern/postmodern

Bibliografie:

 1. KERSHAW, Baz and Nicholson, Helen (eds.), Research Methods in Theatre and Performance, Edinburgh: Edinburgh University Press, U.K., 201.
 2. NELSON, Robin, Practice as research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances, Palgrave Macmillan, U.K. 2013
 3. PAVIS,Patrice, Analyzing Performance.Theatre, Dance and Film, Michigan: University of Michigan Press, USA, 2003
 4. ROZIK, Eli, Metaphoric Thinking: A Study of Nonverbal Metaphor in the Arts and Its Archaic Roots, Tel Aviv: Tel Avin University, Assaph Book Series, Israel, 2008
 5. WINNICOT, D.W., Joc si realitate, trad. de Ioana Lazăr, Bucureşti: Editura Trei, 2006

Prof. univ. dr. habil. Anca Măniuțiu

Arii tematice de cercetare:

 • Hermeneutica diverselor poetici scenice și dramaturgice contemporane. Analiza acestora din perspectiva conceptelor de metisaj, reciclare, carnavalesc, grotesc.
 • Practici scenice și dramaturgice transgresive, iconoclaste, în modernitate și postmodernitate.
 • Avatarurile imaginii teatrale și impactul noilor medii și a culturii filmice asupra acesteia.
 • Evoluția artei actorului în perspectivă diacronică.
 • Shakespeare ca antimodel al avangardelor istorice europene (futurism, dadaism, suprarealism) Revizitarea/rescrierea parodică, iconoclastă.

Bibliografie:

 1. ABIRACHED, Robert, La crise du personnage dans la théâtre moderne. Paris, Gallimard, 1994 («Tel», 245).
 2. BAHTIN, M., François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în Renaştere. În româneşte de S. Recevschi. Bucureşti, Ed. Univers, 1974.
 3. BAHTIN, M., Problemele poeticii lui Dostoievski. În româneşte de S. Recevschi. Bucureşti, Ed. Univers, 1970.
 4. BANU, Geoge Banu, Imaginea video – un Mefisto al scenei moderne?, în George Banu, Scena modernă. Mitologii și miniaturi. Traducere din limba franceză Vlad Russo, București, Nemira, 2014, pp 25-33.
 5. BANU, George, Scena supravegheată, de la Shakespeare la Genet. Traducere de Delia Voicu, Iași, Polirom, 2007.
 6. BANU, George, Shakespeare, lumea-i un teatru. Traducere Ileana Littera, Ioana Ieronim, București, Nemira, 2010.
 7. BANU, George, Teatrul de artă, o tradiție modernă, București, Nemira, 2013.
 8. BANU, George, Reformele teatrului în secolul înnoirii, București, Nemira, 2011.
 9. BANU, George, Scena modernă. Mitologii și miniaturi. Traducere de Vlad Russo, București, Nemira, 2014.
 10. BANU, George, Ultimul sfert de secol teatral. O panoramă subiectivă. Piteşti, Bucureşti, Paralela 45, 2003.
 11. BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, Arta secretă a actorului. Dicționar de antropologie teatrală. București, Humanitas, 2012.
 12. BROOK, Peter, Împreună cu Grotowski. Teatrul e doar o formă. Volum editat de George Banu şi Grzegorz Ziółkowski. Prefaţă de George Banu. Traducere din limba engleză de Anca Măniuţiu, Eugen Wohl şi Andreea Iacob. Bucureşti, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, revista Teatrul Azi (supliment) prin Editura Cheiron, 2009.
 13. BROOK, Peter, Points de Suspension. 44 ans d’exploration théâtrale. 1946-1990. Traduit de l’anglais par Jean-Claude Carrière et Sophie Reboud. Paris, Seuil, 1992.
 14. ****Brûler les planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, Saint-Jean-de-Védas, L’Entretemps éditions, 2001.Studiile: François Albéra, Koulechov en effet…, pp. 97-113; Béatrice Picon-Vallin, Registres de présence de l’acteur en scène, pp. 235-243.
 15. **** The DADA Reader. A Critical Anthology. Edited by Dawn Ades, Chicago, The University of Chicago Press, 2006.
 16. DEBRAY, Régis, Viața și moartea imaginilor, Iași, Institutul European, 2011.
 17. DERRIDA, Jacques, Scriitura și diferența. Traducere de Bogdan Ghiu și Dumitru Țepeneag. Prefață de Radu Toma. București, Editura Univers, 1998.
 18. EBRAHIMIAN, Babak A., The cinematic Theatre, The Scarecrow Press, Inc., lanham, Maryland; Toronto; Oxford, 2004.
 19. GOLDBERG, RoseLee, Performance Art. From Futurism to the Present, London, Thames & Hudson Ltd, 2001.
 20. JASMIN, Stéphanie, Parcours du personnage vidéo. Miroir, multiplication et effacement de l’acteur, in Alternatives théâtrales, nr.73-74, iulie 2002, pp. 24-30.
 21. JEUDY, Henri-Pierre, Corpul ca obiect de artă, f.l. Eurosong & Books, 1998.
 22. **** La scène et les images, Paris, Ed. du CNRS, 2002 (Les Voies de la création théâtrale, vol. 2 ).
 23. JULIUS, Anthony, Transgresiuni. Ofensele artei. Traducere Tania Șiperco, București, Ed. Vellant, 2009.
 24. LEHMANN, Hans-Thies, Teatrul postdramatic. Traducere din limba germană de Victor Scoradeţ, Bucureşti, Unitext, 2009.
 25. LISTA, Giovanni, La scéne moderne. Encyclopédie mondiale des arts du spectacle, Actes Sud, 1997.
 26. LISTA, Giovanni, DADA libertin &libertaire, Paris, Ed. l’insolite, 2005.
 27. MĂNIUȚIU, Anca, Poetici regizorale. Curs. Vol. I, Cluj, Casa Cărții de Știință, 2015.
 28. MĂNIUȚIU, Anca, Avangardă și carnavalesc în teatrul lui Michel de Ghelderode, Cluj, Casa Cărții de Știință, 2015.
 29. **** Le Masque. Du rite au théâtre. Etudes de O. Aslan, D. Bablet, Cheng Shui Cheng, G. Dieterlen… Textes et témoignages de J. L. Barrault, B. Besson, P. Brook… Réunis et présentés par Odette Aslan et Denis Bablet, Paris, Ed. du C.N.R.S., 1985.
 30. PAVIS, Patrice, L’Analyse des spectacles, Paris, Nathan, 1996.
 31. RICHARDS, Thomas, At Work with Grotowski on Physical Actions, London & New York, Routledge, 2004.
 32. RICHARDS, Thomas, Travailler avec Grotowski sur les actions physiques. Avec une préface et le texte De la compagnie théâtrale à l’art comme véhicule de Jerzy Grotowski. Traduit de l’anglais par Michel A. Moos. Arles/Paris, Actes Sud /Académie Expérimentale des Théâtres, 1995.
 33. **** Ryszard Cieslak, actor emblematic al anilor ’60. Volum conceput şi coordonat de George Banu. Traducere din limba franceză de Andreea Dumitru. Bucureşti, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, revista Teatrul Azi (supliment) prin Editura Cheiron, 2009.
 34. **** Théâtre futuriste italien. Anthologie critique par Giovanni Lista. 2 vol. Lausanne, La Cité l’Age d’Homme, 1976 (Coll. « Théâtre années vingt »)
 35. WUNENBURGER, Jean-Jacques, Viața imaginilor. În românește de Ionel Bușe. Cluj, Editura Cartimpex, 1998.
 36. WUNENBURGER, Jean-Jacques, Utopia sau criza imaginarului, Cluj, Ed. Dacia, 2001 (col. Mundus Imaginalis).

Prof. univ. dr. habil. Marian Popescu


Conf. univ. dr. habil. Diana Cozma

Arii tematice de cercetare:

 • Direcții novatoare în dramaturgia practicienilor scenei
 • Studii multidisciplinare asupra prezenței vii a actorului / performerului
 • Studii comparative asupra laboratorului teatral
 • Reforme în teatru (sec. XX-XXI): studii comparative
 • Studii interdisciplinare asupra tehnicilor de creație scenică

Bibliografie:

 1. BARBA, Eugenio. 2003. O canoe de hârtie. Tratat de antropologie teatrală, traducere din limba italiană și prefață de Liliana Alexandrescu, București: Unitext
 2. BARBA, Eugenio. 2010. Teatru: singurătate, meșteșug, revoltă, traducere din limba italiană de Doina Condrea Derer, ediție îngrijită de Alina Mazilu, București: Editura Nemira
 3. BARBA, Eugenio. 2010. Pământ de cenușă și diamant. Ucenicia mea în Polonia urmată de 26 de scrisori de la Jerzy Grotowski către Eugenio Barba, traducere de Diana Cozma, București: Editura Ideea Europeană
 4. BARBA, Eugenio. 2012. Casa în flăcări: despre regie și dramaturgie, traducere de Diana Cozma, București: Editura Nemira
 5. BARBA, Eugenio și Nicola Savarese. 2012. Arta secretă a actorului. Dicționar de antropologie teatrală, traducere din italiană de Vlad Russo, București: Editura Humanitas
 6. BINER, Pierre. 1972. The Living Theatre, New York: Horizon Press
 7. BROOK, Peter. 1989. The Shifting Point, New York: Harper and Row Publishers
 8. BROOK, Peter. 1999. Threads of Time, Washington DC: Counterpoint
 9. BROOK, Peter. 2001. The Open Door, New York: Theatre Communication Group
 10. COZMA, Diana. 2005. Dramaturgul-practician, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință
 11. COZMA, Diana. 2005. Experimentul homo felix – un studiu shakespearian, postfață de Cornel Ungureanu, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință
 12. COZMA, Diana. 2007. Teatrul înlănțuit – eseu despre teatrul lui Jerzy Grotowski, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință
 13. COZMA, Diana. 2013. Eugenio Barba și mărul de aur, București: Editura Ideea Europeană
 14. COZMA, Diana. 2016. Tehnici fundamentale de creație scenică, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
 15. COZMA, Diana. 2016. Dansul efemer al acțiunilor actorului, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
 16. CRAIG, Edward Gordon. 2012. Despre arta teatrului, traducere de Adina Bardaș și Vasile V. Poenaru, București: Fundația Culturală Camil Petrescu, Revista Teatrul azi (supliment) prin Editura Cheiron
 17. FLASZEN, Ludwik. 2010. Grotowski & Company, translated by Andrzej Wojtasik with Paul Allain, edited and with an introduction by Paul Allain, with the editorial assistance of Monika Blige, and with a tribute by Eugenio Barba, Holstebro – Malta – Wrocław: Icarus Publishing Enterprise
 18. FO, Dario. 1991. The Tricks of the Trade, translated in English by Joe Farrell, New York: Routledge
 19. GROTOWSKI, Jerzy. 1998. Spre un teatru sărac, traducere de George Banu și Mirella Nedelcu-Patureanu, București: Editura Unitext
 20. GROTOWSKI, Jerzy. 2001. From the Theatre Company to Art as Vehicle in Thomas Richards, At Work with Grotowski on Physical Actions, London: Routledge
 21. LINDH, Ingemar. 2010. Stepping Stones, translated by Benno Plassmann and Marlene Schranz with the assistance of Magdalena Pietruska, edited and introduced by Frank Camilleri,
 22. Holstebro – Malta – Wrocław: Icarus Publishing Enterprise
 23. OIDA, Yoshi și Lorna Marshall. 1992. An Actor Adrift, foreword by Peter Brook, London: Methuen
 24. OIDA, Yoshi și Lorna Marshall. 2009. Actorul invizibil, cuvânt înainte de Peter Brook, traducere de Maia Teszler, Oradea: Editura Artspect
 25. RUFFINI, Franco. 2010. L’attore che vola. Boxe, acrobazia, scienza della scena, Roma: Bulzoni Editore
 26. SAVARESE, Nicola. 2010. Eurasian Theatre: Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity to the Present, translated from the Italian by Richard Fowler, updated version revised and edited by Vicki Ann Cremona, Holstebro – Malta – Wrocław: Icarus Publishing Enterprise
 27. SCHECHNER, Richard și Lisa Wolford. 2001. The Grotowski Sourcebook, editors, New York: Routledge
 28. SCHINO, Mirella. 2009. Alchemists of the Stage. Theatre Laboratories in Europe, translated from Italian and French by Paul Warrington, Holstebro-Malta-Wrocław: Icarus Publishing Enterprise
 29. TURNER, Victor. 1988. The Anthropology of Performance, preface by Richard Schechner, New York: PAJ Publications

Prof. univ. dr. habil. Doru Pop

Arii tematice de cercetare:

 • Evoluția filmului românesc contemporan
 • Genuri cinematografice și structuri narative în filmul contemporan

Bibliografie:

Pentru tema „Evoluția filmului românesc contemporan”

 1. CĂLIMAN, Călin. Istoria filmului românesc: 1897-2010. București: Asociația Contemporanul, 2011.
 2. DUMITRESCU, Mircea. O privire critică asupra filmului românesc. Brasov: Arania, 2005.
 3. ELSAESSER, Thomas. European Cinema Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005
 4. IMRE, Anikó. A Companion to Eastern European Cinemas. Ed. Anikó Imre. Malden: Wiley-Blackwell, 2012.
 5. NASTA, Dominique. Contemporary Romanian Cinema: The History of an Unexpected Miracle, London and New York: Wallflower Press, 2013.
 6. POP, Doru. Romanian New Wave Cinema. An Introduction, Jefferson: McFarland, 2014.
 7. POPESCU, Constantin Tudor. Filmul surd în România mută: Politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1912-1989). Iași: Polirom, 2011.
 8. SAULEA, Elena. Epopeea națională cinematografică, Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011.
 9. ŞERBAN, Alex Leo. 2009. 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc, Bucureşti: Polirom.
 10. ŞERBAN, Alex. Leo. De ce vedem filme: Et in Arcadia Cinema. Iasi: Polirom, 2006.

 

Pentru tema „Genuri cinematografice și structuri narative în filmul contemporan”

 1. ALTMAN, Rick, Film/Genre, London: BFI and Palgrave Macmillan, 1999
 2. ANDREW, Dudley J., The Major Film Theories: An Introduction, New York: Oxford University Press, 1976.
 3. BORDWELL, David, Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin. 2005
 4. BORDWELL, David and Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, 8th ed., New York: McGraw-Hill, 2008.
 5. FROW, John, Genre, London: Routledge, 2006.
 6. FRYE, Northrop, Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton: Princeton University Press, 1973.
 7. GALLAGHER, Mark. Action figures : men, action films, and contemporary adventure narratives. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
 8. GALT, Rosalind și Schoonover, Karl, Introduction, in Global Art Cinema. New Theories and Histories, ed. Rosalind Galt, KarlSchoonover, Oxford UP, 2010.
 9. MOINE, Raphaëlle, Cinema Genre, transl. Alistair Fox and Hilary Radner, Malden MA: Blackwell, 2008.
 10. NEALE, Steve, Genre and Hollywood, London: Routledge, 2000.

Conf. univ. dr. habil. Ioan Pop-Curșeu

Arii tematice de cercetare:

 • Filmul de groază
  • Filmul de groază: istorie şi estetică.
  • Subgenuri ale filmului de groază.
  • Reprezentări ale vrăjitoarei în filmul de groază.
  • Ocultism, satanism, magie, vrăjitorie în filmul de groază.
 • Reprezentări sociale şi reciclare culturală în filmul românesc
  • Direcţii de evoluţie istorică a filmului românesc.
  • Reprezentări ale claselor sociale în filmul românesc.
  • Estetica realistă a filmului românesc.
  • Fenomenul de reciclare a culturii populare în filmul românesc ca mecanism de construire a identităţii naţionale/ sociale.

Bibliografie:

Pentru tema „Filmul de groază”

 1. CARROLL Noël, The Philosophy of Horror, London & New York, Routledge, 2004.
 2. CHERRY Brigid, Horror, London & New York, Routledge, 2009.
 3. GELDER Ken (editor), The Horror Reader, London & New York, Routledge, 2002.
 4. HUTCHINGS Peter, Historical Dictionary of Horror Cinema, The Scarecrow Press, 2008.
 5. JANCOVICH Mark (editor), Horror The Film Reader, London & New York, Routledge, 2002.
 6. MARRIOTT James, NEWMAN Kim, Horror! 333 Films to Scare You to Death, London, Carlton Books, 2010.

Pentru tema „Reprezentări sociale şi reciclare culturală în filmul românesc”

 1. BOIA Lucian, ENACHE Monica, IANCU Valentina, Mitul naţional: contribuţia artelor la definirea identităţii româneşti (1830-1930) [The National Myth: Contribution of the Arts to the Definition of the National Identity], cuv. înainte de Roxana Theodorescu, documentare: Alexandru Davidian, Teodora Dinu, Bucureşti, Editura Muzeului Naţional de Artă al României, 2012.
 2. CĂLIMAN Călin, Istoria filmului românesc (1897-2010), Contemporanul, 2011.
 3. FERENCZ-FLATZ Christian, Incursiuni fenomenologice în noul film românesc, Cluj-Napoca, Tact. 2015.
 4. GORZO Andrei, STATE Andrei (coord.), Politicile filmului. Contribuţii la interpretarea cinemaului românesc contemporan, Cluj-Napoca, Tact. 2014.
 5. GORZO Andrei, Imagini încadrate în istorie. Secolul lui Miklós Jancsó, Cluj-Napoca, Tact. 2015, pp. 9-80.
 6. GORZO Andrei, Lucruri care nu pot fi spuse altfel. Un mod de a gândi cinemaul, de la André Bazin la Cristi Puiu, Bucureşti, Humanitas, 2012.

Conf. univ. dr. habil. Florin Țolaș

Arii tematice de cercetare:

 • Expresia vizuală a realitații in filmul documentar
 • Mijloace de expresie vizuală specifice operatorului de film și televiziune
 • Evoluții și tendințe actuale in iluminarea cadrului cinematografic și de televiziune

Bibliografie:

Pentru tema „Expresia vizuală a realitații in filmul documentar”

 1. Aristarco Guido, Cinematografia ca artă, Editura Meridiane, 1965
 2. Assunto Rosario, Peisajul și estetica, Editura Meridiane, 1986
 3. Baker Maxine, Documentary in the Digital Age, Editura Focal Press, 2006
 4. Bernard Sheila Curran, Documentary Storytelling for Film and Videomakers, Editura Focal Press, 2003
 5. Feldman Edmund Burke și Adorna V., Cinematograful și televiziunea, Editura ANF, 1969
 6. Griffiths Richard, Videojournalism, Editura Focal Press, 1997
 7. Grob Bernard, Basic Television and Video System, New York: McGraw-Hill, 1984
 8. Katz Steven, Shot by Shot, Focal Press, 1991
 9. Kenneth Kobre, Videojournalism, Editura focal Press, 2012
 10. Ward Peter – Picture Composition, Editura Focal Press, 2003

Pentru tema „Mijloace de expresie vizuală specifice operatorului de film și televiziune”

 1. Arnheim Rudolf, Film as Art, University of California Press, 1957
 2. Brown Blain, Motion Picture and Video Lighting, Editura Focal Press, 1995
 3. Blain Brown, Cinematography, Editura Focal Press, 2002
 4. Carlson Verne, Carlson Sylvia, Professional Lighting Handbook, Editura Focal Press, 1985
 5. Feldman Edmund Burke și Adorna V., Cinematograful și televiziunea, Editura ANF, 1969
 6. Gloman Chuck, Placing Shadows, Editura Focal Press, 1996
 7. Griffiths Richard, Videojournalism, Editura Focal Press, 1997
 8. Hunter Fill, Fuqua Paul, Light: Science and Magic, Editura Focal Press, 1997
 9. Katz Steven, Shot by Shot, Focal Press, 1991
 10. Ward Peter – Picture Composition, Editura Focal Press, 2003

Pentru tema „Evoluții și tendințe actuale in iluminarea cadrului cinematografic și de televiziune”

 1. Brown Blain, Motion Picture and Video Lighting, Editura Focal Press, 1995
 2. Ferncase Richard K., Film and Video Lighting Terms and Concept, Editura Focal Press, 2001
 3. Gloman Chuck, Placing Shadows, Editura Focal Press, 1996
 4. Griffiths Richard, Videojournalism, Editura Focal Press, 1997
 5. Hartwig Robert L., Basic TV Technology Digital and Analog, Editura Focal Press, 2000
 6. Hunter Fill, Fuqua Paul, Light: Science and Magic, Editura Focal Press, 1997
 7. Laszlo Andrew, Quicke Andrew, Every Frame a Rembrandt, Editura Focal Press, 2000
 8. Mercado Gustavo, The Filmaker,s Eye, Editura Focal Press, 2011
 9. Ward Peter – Picture Composition, Editura Focal Press, 2003
 10. Stump David, Digital Cinematography, Editura Focal Press, 2014

Comentariile sunt închise.